Monthly Archives: Januar 2016

Obavještenje za korisnike

By | Uncategorised | No Comments

Poštovani korisnici,
shodno najavljenim promjenama u programskim šemama, obavještavamo vas da ćemo od sutra 03.02.2016. god., vršiti radove na području djelovanja akviziranih kompanija i to:

105. Brigade, 28. Februara,31. Jula, 5. Divizija, Abdurahmana Muharemije, Ablagijin Sokak, Ahmeda Muradbegovića, Alberta Fortisa, Aleksandra Puškina, Alekse Šantića, Alije Nametka, Alipašina, Antuna Hangija, Arapova, Asafa Serdarevića, Asima Ferhatovića, Ašikovac, Avde Hume, Bakije Sokak, Bardakčije, Baruthana, Bećarevo Ćoše, Bembaša, Betanija, Bjelave, Bolnička, Braće Eškenazi, Braće Kadić, Branilaca Šipa, Branka Galeba ,Brdovita,Breka, Brusulje, Budakovići, Budakovići Čikma, Carina, Cvijetna, Čadordžina, Čekaluša Čikma, Čorbadži Dede Mustafaga, Ćebedžije, Dajanli Ibrahim Bega, Dejzina Bikića, Derebent, Džanin Sokak, Elezova, Evlije Čelebije, Fadil Paše Šerifovića, Fadila Jahića Španca, Faletići, Gabelina, Glamočka, Golobrdica, Gornja Breka, Gornje Čebedžije, Gornji Kromolj, Grdonj, Grličića Brdo, Hadži Idrizova, Hadžijamakova, Hadžikajmakova, Hadži-Lojina, Hadžimustafina, Hadžišabanovića, Hakije Kulenovića, Halim Hodžina, Hamida Beširevića, Hamida Svrze, Hamze Orlovića, Hasana Kaimije, Hasana Sušića, Hazima Šabanovica, Heljevac, Hendek, Hercina, Himzarina, Himze Polovine, Hladivode, Hladivode Sokak, Hrastovi, Humka, Husage Čišića, Husrefa Redžića, Idriza Ahmetovića, Imamovića, Ismeta Mujezinovića, Isovića Sokak, Ispod Budakovića, Ispod Grada,Ispod Oraha, Jabuka, Josipa Vancaša, Jovana Bijelića,Juraja Najtharta, Karić Midhat – Mitke, Kalhanski Sokak,Kartal Donji, Kiseljačka, Kobilja Glava, Koševo, Kreštalica, Kriva ,Kromolj ,Logavina, Mačkareva, Mandrina, Mandžina Donja, Marcela Snajdera, Medresa, Mehmeda Handžica, Mehmeda S. Kurtčehajića, Mehmedagina, Mejlijina, Merhemića Trg, Mešino Ćoše, Midhat Karić-Mitke, Mihrivode, Mošćanica, Mraovac, Mustafe Busuladžića,Mustafe Dovadžije, Mustajbega Ličkog, Nafije Sarajlić,Nahorevska,Nedžada Mušića, Nerkesijina, Nevjestina, Nova Baruthana, Nusreta Fazlibegovića, Obhodža, Obhodža Lipe, Ocaktanum, Orahov Brijeg, Osmana Krupalije, Osmana Nakaša, Panjina Kula, Patriotske Lige, Pinje Bajraktara, Pirin Brijeg, Ploče, Pod Bedemom, Podzebhana, Požegina,Prjeka Česma,Provare, Prvi Bataljon Sedrenik, Ramića Banja, Ramića Sokak, Rizaha Štetića, Rogina, Rušida Prgude, Safet Bega Bašagića,Safeta Pašalica, Safvet-Bega Bašagića,Sagrdžije,Sagrdžije Čikma,Sarajevskih Gazija, Sedrenik,Sedrenik Čikma,Skendera Kulenovića, Slatina, Slatinski Put, Stara Kaldrma, Streljačka,Strošići, Sulejmana Omerovića Cara, Sumbul Česma, Sunulah Efendije, Svetozara Ćorovića, Šefika Halimanovića, Šekerova, Šipska, Škaljin Sokak, Ticina,Trčivode,Vareška, Vinograd, Višegradska Kapija, Višnjik, Vratnik Mejdan, Vrbanjuša, Zaima Šarca, Zmajevac

Nakon završetka radova, neophodno je da preskenirate vaš TV uređaj, STB-a ili CAM modul na način kako je prikazano u uputstvu koje možete pogledati na linku http://www.hs-hkb.ba/korisnicki-centar/pitanja-i-odgovori/skeniranje-stb-a/

Za dodatne informacije i podršku pozovite naš kontakt centar na broj 1360.

 

Obavještenje za pretplatnike HKB-net

By | Uncategorised | No Comments

Poštovani korisnici,

U svrhu ujednačavanja ponude usluga kompanija HKB-net, i kompanije Telemach, koje na tržištu BiH od sada nastupaju udruženo, obavještavamo Vas da će u narednom periodu biti ubačeno mnogo novih kanala, također neki od ranijih kanala više neće predstavljati dio nove programske sheme. U navedenu svrhu ulažemo značajna sredstva i napore kako bi čitav proces potrajao što kraće i bezbolnije za naše korisnike. Proširenja i unapređenja mreže će se raditi postepeno po dijelovima Sarajeva.

Prilikom ujednačavanje programske sheme na Vašem području, u zavisnosti od tipa Vašeg TV prijemnika i opreme koju koristite, bit će potrebno da preskenirati TV prijemnike, te se unaprijed izvinjavamo na eventualnim neugodnostima radi ovog procesa. Također korisnici digitalne televizije sa starijim tipovima digitalnih prijemnika, bit će potrebno da zamijene digitalne prijemnike, o čemu će biti blagovremeno obaviješteni.

U navedenom periodu su moguće kratkotrajne poteškoće sa prijemom signala usluge interneta i fiksne telefonije, potrebno je samo resetovati uređaje kako bi ponovno dobili signal za navedene servise.

Navedenim izmjenama, programske sheme ovih kompanija, bit će obogaćene novim, najboljim regionalnim, sportskim, informativnim, dokumentarnim, zabavnim i dječijim programima na najgledanijim svjetskim kanalima.  Izmjene će rezultirati  kvalitetnijem i naprednijem  korištenju svih telekomunikacionih servisa ovih kompanija.

U nastavku objavljujemo spisak naselja u kojima je uspješno završeno ujednačavanje programskih shema, te omogućeno korištenje novih usluga koje uključuju: najbrži internet pristupne brzine 25 do 120 Mb/s, dostupan bežično u cijeloj kući, najpovoljnija telefonija sa besplatnim minutama prema fiksnim, mobilnim i internacionalnim destinacijama uz zadržavanje postojećeg broja telefona, te digitalna televizija s najvećim brojem HD kanala i mogućnošću praćenja omiljenih TV sadržaja na više televizora, tableta i mobilnih telefona.

PODRUČJE
Općina Ilidža
Boljakov potok
Buća potok
Čengić Vila 1
Malta
MZ Humska do ulice Ruđera Boškovića  i granice sa Velešićima

U nastavku objavljujemo spisak naselja na kojima je planirano unaprjeđenje i ujednačavanje ponude usluga u prvoj polovini mjeseca februara.

PODRUČJE
Ciglane
Šip
Breka
Vrbanjuša
Sedrenik
Vratnik
Faletići
Obhodža
Gazin Han
Kovači
Kartal
Mihrivode
Višnjik
Kromolj
Nahorevo

U nastavku objavljujemo spisak naselja na kojima je planirano unaprijeđenje i ujednačavanje programskih shema u drugoj polovini mjeseca februara.

Bulevar Meše Selimovića Avde Smajlovića
Behdžeta Mutevelića Iza Hrida
Bosmal Sulejmana Zolja
Prnjavorska Gradačačka
Gornji Velešići Porodice Ribar
Hum Brdo Radnička
Kemala Kapetanovića Skenderija
Zagrebačka Hamdije Čemerlića
Grbavička Toka
Velikokladuška Reisa Fehima Spahe
Trg Heroja Bistrik
Novopazarska Semira Frašte
Muhameda ef. Pandže Nerkeza Smajlovića
Kanara Adija Mulabegovića
Avdage Šahinagića Hasana Brkića
Megara Brčanska
Hošin Brijeg Dobrinja
Milana Preloga Olimpijska
Džamijska Azize Šaćirbegović
Ugorsko Aleja Lipa
Gornja Jošanica Jarčedoli
Humska do broja 260 Trg Solidarnosti
Importane centar Trg Međunarodnog Prijateljstva
Hotonj Geteova
Mitra Sućura Kranjčevićeva
Topal Osman Paše Bosanska
Kolodvorska Vogošća
Derviša Numića Kobilja glava
Vrbovska Gornji Velešići
Džemala Bijedića (MILJACKA) Orahov Brijeg
Avde Hodžića Novi Rezervoar
Hamdije Pozderca Svrake
Soukbunar Krivoglavci
Porodice Foht Bostarići
Posavska Širokača

Zahvaljujemo se još jednom svim vjernim pretplatnicima, te obećavamo da ćemo i u narednom periodu omogućiti vrhunske i inovativne usluge koje i zaslužuju.

Za sve dodatne informacije budite slobodni kontaktirati nas na zajednički broj Kontakt centra 1360.

Naši kolege iz Kontakt centra i tehničke ekipe  spremne su pomoći Vam prilikom eventualnih poteškoća u ovom procesu prilagodbe sistema.

 

Upute za pretraživanje kanala

By | Uncategorised | No Comments

Poštovani korisnici,

shodno ranije najavljivanim integracijskim procesima naših kompanija želimo Vas upoznati da se na određenim područjima
radi na istim.
Stoga korisnici koji su do sada koristili usluge digitalne televizije zasebno ili u nekom od KID paketa koristeći ABV Cam module
da bi imali odgovarajuću uslugu neophodno je da na svojim TV prijemnicima urade određena podešavanja.

Podešavanja se odnose na pretraživanje kanala na Vašim prijemnicima.U zavisnosti od proizvođača i modela TV prijemnika neophodno je
u postavkama TV-a odabrati:

1.Pretraživanje kanala: Auto pretraživanje
– ATV+DTV
– ATV
– DTV (odabrati)

2.Režim skeniranja : Pretraživanje mreže
– Identifikacija mreže: 387 ili Auto
– Frekvencija : 666000 kHz
– Modulacija : 64 QAM
– Symbol Rate : 6.956 MS/s

ili Potpuno (full) pretraživanje .

Ukoliko Vaš TV prijemnik nema gore navedenu opciju ili vršite pretraživanje kanala manuelno potrebno je da promijenite Symbol Rate
kao i da unesete ostale parametre (frekvencija , modulacija) koje možete vidjeti u “Rasporedu digitalnih kanala”.