Kompanija HKB net i kompanija Telemach, na tržištu nastupaju udruženo gdje je prije svega u interesu zadovoljstvo svih korisnika. HKB-net je nosilac dozvole za distribuciju AV sadržaja i dozvole za pružanje usluge pristupa internetu i dozvole za obavljanje djelatnosti javnih elektronskih komunikacijskih mreža, te shodno tome davalac usluge analogne I digitalne televizije i interneta. Telemach je nosilac dozvole za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga, te shodno tome davalac usluge Telefonije.Ponudu fiksne telefonije kroz DUO TEL pakete pogledajte ovdje.
Ponudu fiksne telefonije kroz TRIO pakete pogledajte ovdje.


Ponuda za korisnike sa područja na kojima nije pušten novi signal .