Akcija se odnosi na nove korisnike. Navedene cijene su u skladu s akcijom 24 MJESECA BEZ PRETPLATE NA FIKSNU + 24 MJESECA PINK, ARENA SPORT SD I CINESTAR TV PREMIERE HD PAKET kroz DUO TEL pakete.

Uz DUO TEL GRANDE pakete dobivate digitalnu televiziju sa najvećim izborom digitalnih i HD kanala u zemlji ( 55 HD) , TV na više uređaja bez doplate, EON- televiziju na svim uređajima, TV unazad, VOD, Pickbox. Dobivate i pozive za 0 KM/min prema svim fiksnim mrežama u BiH, besplatne razgovore u okviru United Grupe mreže (Telemach BiH, SBB Srbija, Telemach Slovenija, Total TV Hrvatska i NetTV Plus), i jeftinije razgovore prema inostranstvu.
Razgovarajte od sada puno više uz kontrolu Vaših troškova!
Za Vas koji trebate najpovoljnije telefoniranje i najbolje od televizije u BiH, DUO TEL GRANDE paketi namijenjeni su ispunjavanju Vaše želje.
GRANDE pakete možete obogatiti posebnim dodacima za usluge televizije i telefonije.
Ponuda Osnovnog TV paketa sa mjesečnim održavanjem KKS u iznosu od 19,90 KM sadržana je u DUO TEL paketima.
Priključna taksa za sve DUO TEL GRANDE pakete iznosi 1 KM. Pretplatnik se može opredijeliti na minimalni period korištenja ove usluge u trajanju od 12 (dvanaest) ili 24 (dvadesetčetiri) mjeseca.

100 i 200 minuta se mogu iskoristiti za pozive prema svim fiksnim brojevima inostranstvu u skladu sa ponudom cjenovnika. Besplatni minuti u mreži se odnose na pozive u okviru mreža, Telemach BIH, SBB Srbija, Telemach Slovenija. Prilikom svakog poziva u opcijama FLAT BiH uspostava veze naplaćuje se 0,03 KM. Svi flat paketi telefonije su podložni fair use politici usluge telefonije Telemacha definisanom Uslovima poslovanja.

* Kompanija KATV HS i kompanija Telemach, kao i kompanija HKB-net i Telemach na tržištu nastupaju udruženo gdje je prije svega u interesu zadovoljstvo svih korisnika. Kompanije HS odnosno HKB-net je nosilac dozvole za distribuciju AV sadržaja i dozvole za pružanje usluge pristupa internetu i dozvole za obavljanje djelatnosti javnih elektronskih komunikacijskih mreža, te shodno tome davalac usluge analogne I digitalne televizije i interneta. Telemach je nosilac dozvole za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga, te shodno tome davalac usluge Telefonije.
Sve navedene cijene su u KM, sa uračunatim PDV-om.