Akcija se odnosi na nove korisnike. Navedene cijene su u skladu s akcijom 24 MJESECA BEZ PRETPLATE NA FIKSNU + 24 MJESECA SVI SPORTSKI I CINESTAR TV PREMIERE HD KANALI kroz TRIO GRANDE pakete.
Uz nove TRIO pakete dobivate još veći broj digitalnih TV i radio kanala, koje možete gledati gdje i kada želite. Dobivate i još brži internet, besplatan Wi-Fi, zatim UNIFI Wi-Fi signal van kuće na UNIFi mreži od preko 500 000 lokacija u BIH, Srbiji, Sloveniji i Makedoniji, EON TV, kao i još više besplatnih minuta razgovora svakog mjeseca.
Za Vas koji trebate brzu i stabilnu internet vezu, najpovoljnije telefoniranje i najbolje od televizije u BiH, uz objedinjavanje svih usluga na jednom računu, TRIO paketi namijenjeni su ispunjavanju Vaše želje.

Ponuda Osnovnog TV paketa sa mjesečnim održavanjem KKS u iznosu od 18 KM sadržana je u TRIO GRANDE paketima.
Priključna taksa za sve TRIO GRANDE pakete iznosi 1 KM. Pretplatnik se može opredijeliti na minimalni period korištenja ove usluge u trajanju od 12 (dvanaest) ili 24 (dvadesetčetiri) mjeseca. 100 i 200 minuta se mogu iskoristiti za pozive prema svim fiksnim brojevima u inostranstvu, u skladu s ponudom Cjenovnika. Besplatni minuti u mreži se odnose na pozive u okviru mreža, Telemach BIH, SBB Srbija, Telemach Slovenija. Prilikom svakog poziva u opcijama FLAT BiH uspostava veze naplaćuje se 0,03 KM.

*Kompanija KATV HS i kompanija Telemach, na tržištu nastupaju udruženo gdje je prije svega u interesu zadovoljstvo svih korisnika. HS je nosilac dozvole za distribuciju AV sadržaja i dozvole za pružanje usluge pristupa internetu i dozvole za obavljanje djelatnosti javnih elektronskih komunikacijskih mreža, te shodno tome davalac usluge analogne I digitalne televizije i interneta. Telemach je nosilac dozvole za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga, te shodno tome davalac usluge Telefonije.
Sve navedene cijene su u KM, s uračunatim PDV-om.