Izaberite akciju na TRIO GRANDE pakete i uživajte u pogodnostima koje smo pripremili za vas!

• Odlučite se za fiksnu kroz TRIO GRANDE pakete i ostvarujete pogodnosti:
24 MJESECA BEZ PRETPLATE NA FIKSNU + 24 MJESECA PINK, ARENA SPORT SD I CINESTAR TV PREMIERE HD PAKET!
Navedena ponuda se odnosi na nove i postojeće korisnike HKB-neta, koji ne koriste uslugu fiksne telefonije, a koji se odluče na korištenje nekog od TRIO GRANDE paketa uz minimalni period korištenja od 24 mjeseca. Popust se obračunava u vidu 10 KM manje na mjesečnom računu. Korisnik dobiva PINK, ARENA SPORT SD i CineStar TV Premiere HD paket 24 mjeseca promotivno, ukoliko isti ne predstavljaju sastavni dio paketa za koji se odluče.

• Odlučite se za internet kroz TRIO GRANDE pakete i ostvarujete pogodnosti:
12 MJESECI BESPLATAN INTERNET + 24 MJESECA PINK, ARENA SPORT SD I CINESTAR TV PREMIERE HD PAKET!
Navedena ponuda se odnosi na nove i postojeće korisnike HKB-neta , koji ne koriste uslugu kablovskog interneta, a koji se odluče na korištenje nekog od TRIO GRANDE paketa, uz minimalni period korištenja od 24 mjeseca. Popust se obračunava u vidu 23,10 KM manje na mjesečnom računu. Korisnik dobiva ARENA SPORT SD i CineStar TV Premiere kanale 24 mjeseca promotivno, ukoliko isti ne predstavljaju sastavni dio paketa za koji se odluče. SK HD kanali su već uključeni u D3 Start paket.
Ukoliko se odučite za uslugu fiksne telefonije kroz DUO TEL pakete ostvarujete pogodnosti: 24 MJESECA BEZ PRETPLATE NA FIKSNU + 24 MJESECA PINK, ARENA SPORT SD I CINESTAR TV PREMIERE HD PAKET!

Navedena ponuda se odnosi na nove i postojeće korisnike HKB-neta, koji ne koriste uslugu fiksne telefonije, a koji se odluče na korištenje nekog od DUO TEL paketa, uz minimalni period korištenja od 24 mjeseca. Popust se obračunava u vidu 10 KM manje na mjesečnom računu. Korisnik dobiva PINK, ARENA SPORT SD i CineStar TV Premiere HD paket 24 mjeseca promotivno, ukoliko isti ne predstavljaju sastavni dio paketa za koji se odluče.
Ukoliko se odlučite za uslugu interneta kroz DUO NET GRANDE pakete ostvarujete pogodnosti:
6 MJESECI BESPLATAN INTERNET + 24 MJESECA PINK, ARENA SPORT SD I CINESTAR TV PREMIERE HD PAKET!
Navedena ponuda se odnosi na nove i postojeće korisnike HKB-net koji ne koriste uslugu kablovskog interneta, a koji se odluče na korištenje nekog od DUO NET GRANDE paketa, uz minimalni period korištenja od 24 mjeseca. Popust se obračunava u vidu 23,10 KM manje na mjesečnom računu. Korisnik dobiva PINK, ARENA SPORT SD i CineStar TV Premiere HD paket 24 mjeseca promotivno, ukoliko isti ne predstavljaju sastavni dio paketa za koji se odluče.
Za više informacija o ovim ali i ostalim pogodnostima pozovite nas na 1360!
*Kompanija HKB net i kompanija Telemach, odnosno kompanija KATV HS i kompanija Telemach na tržištu nastupaju udruženo gdje je prije svega u interesu zadovoljstvo svih korisnika. HKB-net odnosno HS je nosilac dozvole za distribuciju AV sadržaja i dozvole za pružanje usluge pristupa internetu i dozvole za obavljanje djelatnosti javnih elektronskih komunikacijskihmreža, te shodno tome davalac usluge analogne I digitalne televizije i interneta. Telemach je nosilac dozvole za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga, te shodno tome davalac usluge Telefonije.