Akcija se odnosi na nove korisnike. Navedene cijene su u skladu s akcijom 6 MJESECI BESPLATAN INTERNET + 24 MJESECA PINK, ARENA SPORT SD I CINESTAR TV PREMIERE HD PAKET kroz DUO NET pakete.

Uz DUO NET GRANDE pakete dobivate digitalnu televiziju sa najvećim izborom digitalnih preko 220 kanala i HD kanala u zemlji (55 HD), TV na više uređaja bez doplate, EON- televiziju na svim uređajima, TV unazad, VOD, Pickbox. Dobivate i još brži internet, besplatan Wi-Fi router na korištenje. Za vas koji trebate brzu i stabilnu internet vezu i najbolje od televizije u BiH, uz objedinjavanje svih usluga na jednom računu DUO NET GRANDE paketi namijenjeni su ispunjavanju vaše želje.

OBOGATITE PONUDU

GRANDE pakete možete obogatiti posebnim dodacima za usluge televizije i interneta.
Ponuda Osnovnog TV paketa sa mjesečnim održavanjem KKS u iznosu od 19,90 KM sadržana je u DUO NET GRANDE paketima. Priključna taksa za sve DUO NET GRANDE pakete iznosi 1 KM. Pretplatnik se može opredijeliti na minimalni period korištenja ove usluge u trajanju od 12 (dvanaest) ili 24 (dvadesetčetiri) mjeseca.
* Kompanija KATV HS i kompanija Telemach, kao i kompanija HKB-net i Telemach na tržištu nastupaju udruženo gdje je prije svega u interesu zadovoljstvo svih korisnika. Kompanije HS odnosno HKB-net je nosilac dozvole za distribuciju AV sadržaja i dozvole za pružanje usluge pristupa internetu i dozvole za obavljanje djelatnosti javnih elektronskih komunikacijskih mreža, te shodno tome davalac usluge analogne I digitalne televizije i interneta. Telemach je nosilac dozvole za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga, te shodno tome davalac usluge Telefonije.
Sve navedene cijene su u KM, sa uračunatim PDV-om.