TV UNAZAD
Napredna usluga koja omogućava vraćanje TV programa do 5 dana unazad i gledanje propuštenog sadržaja. Uz ovu uslugu više nikada nećete propustiti omiljene programe.
Usluga se aktivira vrlo jednostavno:
 pratite plavu liniju na ekranu
 vratite program na početak
 koristite uslugu za programe do 5 dana unazad

Korištenje ove usluge je besplatno prvih 5 minuta, nakon čega se usluga naplaćuje, ukoliko ne predstavlja sastavni dio vašeg paketa.
Vašeg
Usluga TV unazad je već uključena u DUO TEL GRANDE EXTRA, DUO TEL GRANDE PREMIUM, DUO NET GRANDE FAMILY, DUO NET GRANDE EXTRA, DUO NET GRANDE PREMIUM, TRIO GRANDE FAMILY, TRIO GRANDE EXTRA i TRIO GRANDE PREMIUM pakete.