Obavještenje za korisnike

  • 0
  • 2nd Februar 2016

Poštovani korisnici,
shodno najavljenim promjenama u programskim šemama, obavještavamo vas da ćemo od sutra 03.02.2016. god., vršiti radove na području djelovanja akviziranih kompanija i to:

105. Brigade, 28. Februara,31. Jula, 5. Divizija, Abdurahmana Muharemije, Ablagijin Sokak, Ahmeda Muradbegovića, Alberta Fortisa, Aleksandra Puškina, Alekse Šantića, Alije Nametka, Alipašina, Antuna Hangija, Arapova, Asafa Serdarevića, Asima Ferhatovića, Ašikovac, Avde Hume, Bakije Sokak, Bardakčije, Baruthana, Bećarevo Ćoše, Bembaša, Betanija, Bjelave, Bolnička, Braće Eškenazi, Braće Kadić, Branilaca Šipa, Branka Galeba ,Brdovita,Breka, Brusulje, Budakovići, Budakovići Čikma, Carina, Cvijetna, Čadordžina, Čekaluša Čikma, Čorbadži Dede Mustafaga, Ćebedžije, Dajanli Ibrahim Bega, Dejzina Bikića, Derebent, Džanin Sokak, Elezova, Evlije Čelebije, Fadil Paše Šerifovića, Fadila Jahića Španca, Faletići, Gabelina, Glamočka, Golobrdica, Gornja Breka, Gornje Čebedžije, Gornji Kromolj, Grdonj, Grličića Brdo, Hadži Idrizova, Hadžijamakova, Hadžikajmakova, Hadži-Lojina, Hadžimustafina, Hadžišabanovića, Hakije Kulenovića, Halim Hodžina, Hamida Beširevića, Hamida Svrze, Hamze Orlovića, Hasana Kaimije, Hasana Sušića, Hazima Šabanovica, Heljevac, Hendek, Hercina, Himzarina, Himze Polovine, Hladivode, Hladivode Sokak, Hrastovi, Humka, Husage Čišića, Husrefa Redžića, Idriza Ahmetovića, Imamovića, Ismeta Mujezinovića, Isovića Sokak, Ispod Budakovića, Ispod Grada,Ispod Oraha, Jabuka, Josipa Vancaša, Jovana Bijelića,Juraja Najtharta, Karić Midhat – Mitke, Kalhanski Sokak,Kartal Donji, Kiseljačka, Kobilja Glava, Koševo, Kreštalica, Kriva ,Kromolj ,Logavina, Mačkareva, Mandrina, Mandžina Donja, Marcela Snajdera, Medresa, Mehmeda Handžica, Mehmeda S. Kurtčehajića, Mehmedagina, Mejlijina, Merhemića Trg, Mešino Ćoše, Midhat Karić-Mitke, Mihrivode, Mošćanica, Mraovac, Mustafe Busuladžića,Mustafe Dovadžije, Mustajbega Ličkog, Nafije Sarajlić,Nahorevska,Nedžada Mušića, Nerkesijina, Nevjestina, Nova Baruthana, Nusreta Fazlibegovića, Obhodža, Obhodža Lipe, Ocaktanum, Orahov Brijeg, Osmana Krupalije, Osmana Nakaša, Panjina Kula, Patriotske Lige, Pinje Bajraktara, Pirin Brijeg, Ploče, Pod Bedemom, Podzebhana, Požegina,Prjeka Česma,Provare, Prvi Bataljon Sedrenik, Ramića Banja, Ramića Sokak, Rizaha Štetića, Rogina, Rušida Prgude, Safet Bega Bašagića,Safeta Pašalica, Safvet-Bega Bašagića,Sagrdžije,Sagrdžije Čikma,Sarajevskih Gazija, Sedrenik,Sedrenik Čikma,Skendera Kulenovića, Slatina, Slatinski Put, Stara Kaldrma, Streljačka,Strošići, Sulejmana Omerovića Cara, Sumbul Česma, Sunulah Efendije, Svetozara Ćorovića, Šefika Halimanovića, Šekerova, Šipska, Škaljin Sokak, Ticina,Trčivode,Vareška, Vinograd, Višegradska Kapija, Višnjik, Vratnik Mejdan, Vrbanjuša, Zaima Šarca, Zmajevac

Nakon završetka radova, neophodno je da preskenirate vaš TV uređaj, STB-a ili CAM modul.

Leave a Reply