OBAVJEŠTENJE

  • 0
  • 14th Oktobar 2016

Poštovani korisnici,

Usljed puštanja digitalnog signala javnih RTV servisa na područjima Sarajeva, Banja Luke i Mostara, a koje je odlukom Ministarstva za promet i komunikaciju planirano za 14. oktobar u 12:00 sati, moguće je da će iz tehničkih razloga doći do povremenih smetnji u prijemu određenih digitalnih kanala u okviru naše ponude, ali i do negativnog utjecaja na kvalitet naših drugih servisa.
Obavještavamo ujedno i korisnike koji digitalnu televiziju prate putem CAM modula da je moguće da će doći do potrebe preskeniranja kanala.

Kompanija HKB radi na dodatnom usaglašavanju spektra frekvencija TV kanala sa JRTVBiH, a što bi u konačnici trebalo rezultirati sprječavanjem bilo kakvog utjecaja digitalnog signala javnih RTV servisa na kvalitet servisa kablovskih operatera.
.