Nova TV u HKB-net programskoj shemi

  • 0
  • 29th Decembar 2016

Nova TV ponovno postaje dijelom HKB-net i Telemach programske sheme. Dugo očekivani kanal od sada je na raspolaganju svim HKB- net i Telemach korisnicima. Ponudu TV kanala uvijek nastojimo prilagoditi našim korisnicima, te smo u tu svrhu na zadovoljstvo naših korisnika vratili Novu TV u programsku shemu. Novu TV moći ćete pratiti u okviru osnovne analogne kablovske programske sheme i D3 digitalne programske sheme samo na Telemachu i HKB – netu.
Nova TV je prva hrvatska komercijalna televizija. Svoj poslovni uspjeh postiže prozvodnjom vlastite domaće produkcije, te nezavisnog i utjecajnog informativnog programa. Grupa Nova TV sa svim svojim kanalima najgledanija je televizija u Hrvatskoj. Za svoj rad Nova TV primila je brojne nagrade, s najkvalitetnijim informativnim i zabavnim programom.Nova TV, dinamična i kreativna televizija pomiče granice televizije i televizijskog programa.
Nova TV bit će dijelom ponude analogne kablovske televizije na poziciji S36, dok će na D3 digitalnoj televiziji biti dostupna na poziciji 22.
HKB- net i Telemach Vam žele dobru zabavu uz program Nove TV!