Uslovi korištenja usluga i ponuđenih paketa dati su u zvaničnoj ponudi sa cjenovnikom. Aktuelni cjenovnik pogledajte ovdje

Kompanija KATV HS i kompanija Telemach, kao i kompanija HKB-net i kompanija Telemach na tržištu nastupaju udruženo gdje je prije svega u interesu zadovoljstvo svih korisnika. Kompanija HS odnosno HKB-net je nosilac dozvole za distribuciju AV sadržaja i dozvole za pružanje usluge pristupa internetu i dozvole za obavljanje djelatnosti javnih elektronskih komunikacijskih mreža, te shodno tome davalac usluge analogne i digitalne televizije i interneta. Telemach je nosilac dozvole za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga, te shodno tome davalac usluge fiksne telefonije.